Velkommen til Anonyme overspisere OA, denne række af spørgsmål kan hjælpe dig til at afgøre om du er tvangsoverspiser:

1. Spiser du, når du ikke er sulten?
2. Fortsætter du spiseriet uden nogen synlig grund?
3. Har du skyldfølelse og dårlig samvittighed efter overspisning?
4. Tænker du og bruger du for meget tid på mad?
5. Ser du med forventning og glæde frem til, at du kan spise alene?
6. Planlægger du disse ædeflip i forvejen?
7. Spiser du fornuftigt i selskab med andre og skejer ud, når du er alene?
8. Er din livsstil afhængig af, hvor meget du vejer?
9. Har du været på slankekur i en uge eller længere og alligevel ikke nået dit mål i vægt?
10. Føler du dig krænket, når andre fortæller dig, at du bør vise lidt viljestyrke for at holde op med at overspise?
11. Selv om det modsatte er bevist, bliver du så ved med at tro på, at du kan slanke dig ved egen hjælp?
12. Har du trang til at spise på visse tidspunkter udenfor måltiderne?
13. Spiser du for at flygte fra bekymringer og besvær?
14. Har du nogensinde været i behandling for fedme eller anden sygdom, der har med spisning at gøre?
15. Har du gjort dig selv eller andre kede at det, ved at spise på den måde du gør?

Har du svaret ja på mere end tre af spørgsmålene? Så er der stor mulighed for, at du er på vej til eller allerede har et problem med tvangs-overspisning. Vi har fundet ud af, at vejen til at standse denne progressive sygdom er at leve efter tolv-trins programmet fra anonyme overspisere.

OA, anonyme overspisere, er et fællesskab af mennesker, som, ved at dele erfaring, styrke og håb, er under helbredelse fra tvangsmæssig overspisning. Enhver, som har et ønske om at holde op med at spise tvangsmæssigt, er velkommen.


Der betales intet gebyr eller medlemskontingent; vi er selvforsynende gennem egne, frivillige bidrag, idet vi hverken anmoder om eller accepterer bidrag udefra OA er ikke tilknyttet nogen offentlig eller privat organisation, politisk parti, ideologi eller religiøs overbevisning; vi tager ikke stilling i uvedkommende sager. Vort primære formål er at afholde os fra at spise tvangsmæssigt og at bringe dette budskab videre til de der stadig lider.

Er OA for dig?

Kun du kan besvare det spørgsmål. Ingen andre kan træffe denne afgørelse for dig.

Vi som er i OA nu, har fundet en måde at leve på, som gør os i stand til at leve uden behovet for at tvangsspise. Vi tror på at tvangsoverspisning er en progressiv sygdom, der ligesom alkoholisme og andre sygdomme, kan standses.


Husk på at det ikke er en skam at indrømme, at du har et problem; det vigtigste er at gøre noget ved det.

 “Jeg er for svag; jeg klarer det aldrig!” lyder det ofte. Sådan har vi alle følt og
sagt. Den fantastiske hemmelighed bag succesen i dette program er netop svagheden.
Det er svaghed snarere end styrke, der binder os til hinanden og til en højere magt,
og som gør os i stand til at klare, hvad vi ikke kunne klare alene.

Hvis du har besluttet, at du er en af os, byder vi dig hjertelig velkommen.
Uanset hvad din baggrund er, tilbyder vi dig fuld accept. Du er ikke længere alene.
Velkommen til Anonyme Overspisere - velkommen hjem!

 

Vor invitation til dig


Vi i OA har gjort en opdagelse. Allerede på det første møde, gik det op for os, at vi var i klørene på en farlig sygdom, og at den viljestyrke, følelsesmæssige stabilitet og selvtillid, som nogle af os engang havde haft, ikke var noget forsvar imod den.

Vi er nået til den erkendelse, at årsagerne til lidelsen er uvigtige. Det, der fortjener opmærksomheden hos tvangsoverspiseren, som stadig lider, er, at der beviseligt findes en effektiv metode, som kan hjælpe os til at standse lidelsen.

OAs helbredelsesprogram er udformet efter Anonyme Alkoholikeres program. Vi bruger AAs Tolv Trin og Tolv Traditioner, idet vi alene bytter ordene ”alkohol” og ”alkoholiker” ud med ”mad” og ”tvangsoverspiser”.

Som vore personlige beretninger bevidner, virker tolvtrinsprogrammet ligeså godt for overspisere, som det gør for alkoholikere.

Kan vi garantere dig denne rehabilitering? Svaret er enkelt; hvis du forholder dig ærligt til realiteterne om dig selv og din lidelse; hvis du bliver ved med at komme tilbage til møderne for at tale med og lytte til andre tvangsoverspisere i helbredelse; hvis du læser litteraturen – OAs og AAs – med et åbent sind; og vigtigst af alt, hvis du er villig til at stole på en magt større end dig selv for vejledning i dit liv, og du vil tage de Tolv Trin så godt, du formår, så tror vi virkelig, at du kan slutte dig til dem, der opnår helbredelse.

For at blive i stand til at håndtere de fysiske, følelsesmæssige og åndelige elementer ved tvangsoverspisning har vi forskellige forslag til dig. Men husk, at fundamentet for programmet er åndeligt, som også beskrevet i de Tolv Trin.

Vi er ikke en diæt- eller kalorieklub. Vi understøtter ikke en bestemt kostplan. Når først vi bliver afholdende, mindskes besættelsen omkring maden betydeligt og i mange tilfælde forlader den os helt. Vi opdager, at vi må lære at tænke anderledes – agere i livet frem for at reagere på det. Det handler om at tilegne os en helt ny livsform for at komme den indre uro til livs.

Fra dette udgangspunkt begynder vi tolvtrinsprogrammet til helbredelse – vi bevæger os ud over maden og det følelsesmæssige kaos, og ser i stedet helbredelsen som en komplet livsoplevelse. Ved at praktisere trinene og overgive os til en magt større end os selv, opnår vi på daglig basis en frihed fra symptomerne på tvangsoverspisning.
Jo mere vi overgiver os, desto større frihed fra besættelsen opnår vi.

Hvis du har besluttet dig for at give OA en chance, så kig på mødelisterne og se om der ikke er et møde i nærheden af dig.